Star Citizen Fleet Week - AEGIS SHIPS - Would You Buy A Capital Ship?